En gammel bro og hulvej i Allinge byvang

I gammel tid fandtes tre former for veje: Alfarvej, som var offentlige veje for alle, ageveje, der er lokale og forbinder gårde og marker og så midlertidige vår-og høsteveje, som kun måtte bruges, når der ikke kunne ske skade på afgrøderne. Derudover omtales i tingbøgerne deciderede vandre- eller ridestier, som kunne bruges af folk med trillebør, som var et almindelig transportmiddel.

Mange af disse veje er stadig i brug, medens andre er borte, men stadig synlige i landskabet.

I tingbøgerne møder man vejene i forbindelse med vedligeholdelser, som var et fælles anliggende. Byernes formænd indkaldte til fællesarbejde, enten når der skulle køres sten eller sand på steder hvor det var fugtigt eller hvor der skulle ske forbedringer. Der er også eksempler på veje, der blev kørt op og efterhånden ændrer bane, således at det går ud over agerjorden.

I 1775 oplyses det, at byerne havde 5 stenbroer, og en 6te var under opbygning og 4 byled, som de skulle vedligeholde. (16. januar 1775)

Fra Sandvig gik der tre veje (alfarveje): Vejen til slottet langs Hammersøen, vejen til Allinge på søsiden langs udmarksgærdet, som kaldtes for sandvigboernes kirkevej – og så var der vejen over byvangen til “landet”.

1999hulvej

Hvor skoven begynder fører en sti ned til Kampeløkkeå, som krydses via en kampestensbro. På den anden side slutter stien, men hvis man kikker ordentlig efter opdager man, at bæltet med træer og buske skjuler en gammel hulvej, der i århundredes brug har skåret sig igennem bakken. Hulvejen slutter ved en vej, der idag forbinder hovedvejen med en mindre landbrugsejendom. Den gamle vej har fortsat over marken mod Bredsensgaard. Den er i dag helt forsvundet.

1:20.000 - 1945

1:20.000 – 1945

Matrikelkort 1808

Matrikelkort 1808

 agegab  Hjoernesten   Stenbro

Denne “landevejen” kan stadig følges over markerne til Kajbjerg og videre til skoven ved afkørslen til ejendommen Aamindet. Vejen fortsætter i dag gennem en bevoksning ned til en gammel stenbro, der fører over Kæmpeløkkeåen til det der i gamle dage kaldtes Steenerløkken. Her fortsætter vejen igennem en slugt, der er bevokset med træer og buske. Der er hen ved 3 meter forskel på vejen og til de omkringliggende marker. Slugten – en såkaldet hulvej – er dannet ved mange hundrede års kørsel med vogne, som efterhånden har skåret sig igennem bakken.

Rundt omkring Hammershus birk ses endnu store marksstene på højkant. Det kan være skelstene til agrene eller også hjørnesten i gærde. Hvis to stene står tæt ved siden af hinanden er det sandsynligvis et ”age-gab”. Afstanden mellem stenene var nøjagtig så stort, at en høstvogn kunne passere.

Se Google Map af stedet