Bornholm – underlagt Københavns Politimester i 1691?

Mads Pedersen Viborg er kendt som byskriver i Rønne fra 1672. Jævnfør sidste historie om hans rolle som politimesterens fuldmægtig kom der flere nye oplysninger i de følgende tingdage, vist nok fordi Herredsfoged Pop tvivlede på hans myndighed. Den 9. oktober måtte Mads Pedersen dokumentere sin myndighed ved at læse den københavnske politimester Claus Rasch fuldmagt fra d. 11. november 1690, der viste at han var den københavnske politidirektørs fuldmægtig på Bornholm.

Mads Pedersen læste også den kgl. “Politiens Instruction” fra 5. september 1691 om hvad Politimesters Embede omfattede. Det var: “1. Gejstlige sager. 2. om hellig fest- og bededage angaaende, 3. om ærbarhed og gode sæder. 4. om fremmede og løsgængere, 5. om skik og orden, 6. om torve, 7. om gaderne, 8. om vandvæsenet, 9. om køb og salg, 10. om laugene, 11. om vægter-, lygte- og brandvæsenet, 12. om rejsende etc.”

Mads Pedersen Viborg synes at have taget politiforordningens pkt. 2 meget seriøst. I 1691 anklagede han flere af herreders bønder for at have begået helligbrøde, altså at have arbejdet på helligdage. Herredsfogeden fulgte ikke anklagerens påstande, men konsekvent frifandt bønderne på grund af manglende beviser.

Det er helt nyt for mig, at Bornholm var underlagt Københavns Politimester! Mon der findes bornholmske sager på Københavns Stadsarkiv?

Se 9. oktober 1691 i Nørre Herreds tingbog nr. 3