Vandmøller på Bornholm

Under min læsning af Nørre Herreds tingbog 1678-1684 er jeg stødt på flere vandmøller. Men i sær to vandmøller er interessante: Bromme mølle i Rø og en vandmølle på Spanneregaard i Rutsker. De var begge beboede, hvilket vist nok ikke er almindelig kendt. Begge er for længst borte. Via Niels-Holger Larsen og Dansk Mølle Forum ved Lise Andersen har jeg fået en del oplysninger om møllerne tekniske indretninger, som har hjulpet mig med at forstå møllernes indretninger.

De to nu forsvundne møller har måske lignet den vandmølle, som lå på Hammersholms grund NØ for Hammershus. Vandmøllen er blevet fotograferet af fotograf Alfred Kjøller i 1902, måske fordi den skulle nedrives? Her ses en bindingsværksbygning på fem fag, en møllerkone i døren og en dreng på pladsen foran møllen. Det er ikke svært at forestille sig, at denne mølle var beboet.

Hammersholm mølle har tilhørt gården Hammersholm. Jeg har ikke mødt den under min gennemlæsning af Birketingbogen 1688-1788, men den er afmærket på Krags kort fra 1796.

Den 22. oktober 2011 fandt jeg og min kone Inger, rester af møllen. Det var helt tydeligt, at møllehjulets ene akse havde hvilet på klippen. Den lille bæk synes alt for lille til at drive en vandmølle. På kortet fra 1796 ses mølledammen bag huset, som sagtens kan fornemmes den dag i dag.  Klipperne danner et bassin, hvor det sparsomme vand kunne opsamles. Således kunne vand fra den lille bæk samles i mølledammen og dermed have nok vand til at drive selv et stort møllehjul. Mon ikke at klipperne på Bornholm blev udnyttet netop sådan til vandmøller?

Vandmøller er spændende historie.

Se Slusegaards Vandmølle og Vang Vandmølle

Beboere på Hammersholm Vandmølle