Hammersholms vandmølle

Vandmøllefamilien ved Hammersholm, 1908

Vandmøllefamilien ved Hammersholm, Foto Alfred Kjøller, Allinge

[se også artikel/film om den forsvundne vandmølle]

I Allinge – Sandvig byforening viste jeg et lille klip fra filmen, hvor vi fandt spor af den gamle vandmølle ved Hammersholm. I byforeningens billedsamling var et billede af ovenstående familie, som sad ved et gammelt hus med en skøn udsigt til Hammershus. For mig er der ingen tvivl: Det er den gamle vandmølle ved Hammersholm. Men hvem er personerne?

Originalbillede ligger på museet og er tilskrevet fotograf Kjøller i Allinge. På museet er andre fotos af samme motiv. De er dateret 1902 og skulle være fotograferet af Alfred (?) Kjøller.

Jens Riis Jørgensen har tilsendt mig udskrift af Bornholms Nordre Herreds Brandtaxationsprotokol, der har følgende vurdering:

Anno 1818, d. 12. Junij indfandt sig constitueret Branddirecteur Procurator Fog og Taxationsmændene Jørgen Larsen og Peder Schou paa Slotsvangegaarden i Olsker Sogn for i følge Amtets Skrivelse af 23. s. M. at vurdere bemeldte Gaards Vandmølle. Amtets Contribution blev fremlagt og lyder saaledes bemeldte Mølle, der er 9 3/4 alen lang, 7 3/4 alen bred og 2 1/2 alen hoi, opført af Bindingsværk med klinede Vægge og Straaetag, af forskjellige Slags Tømmer. Møllen er gammel og Qværnen er liden, hvorfor den vurderedes for 60 Rbdr. n. v. (ny værdi).

Altså en bygning på ca. 30 m2 og utvivlsomt sammen bygning, der eksisterede 100 år efter.

En hurtig gennemgang af folketællinger og kirkebøgen på Arkivalieonline.dk har ikke afsløret, hvem der er på billedet. Men oplysningerne antyder en helt anden historie, som er værd at bemærke.

I folketællingerne 1787-1880 er der ingen personer, der bor i vandmøllehuset. Først i folketællingen for 1. februar 1890 er der opført en familie her: Peter Andersen 42 år . f. Bornholm, daglejer ved landbruget, Laura Andersen, gift, 43 år, hans hustru, Laurits Peter Jensen, 19 år, barn, arbejder som stenarbejder.

I kirkebogen 15/3 1895 nævnes at Hakon Johansson, stenhugger og Ida Marie Svensson, 18 år, Hammersholms gamle vandmølle, døbte en datter ved navn Hansine Karoline Johansen, født 10/3 1895. Faddere Elisa Håkonsson og hendes mand arbejdsmand Sven Håkonsson, Hammersholm, Hansine Jørgensen, Tjenestekarl, Hammersholm og Karl Christian Hald, Tjenestekarl Hammersholm;

I folketællingen 1901 nævnes følgende familie i vandmøllen på Hammersholm:

Per Petersson, født 27. Maj 1874 ernærer sig som stenhugger, Sandrine Karoline f. Hansen 15 febr. 1873, husmoder, Andreas Peter Hansen, f. 31. maj 1896 – uægte barn, Anna Marie Petersson f. 30. maj 1900, Andrea Caroline Hansen, f. 29. oktober 1849 – slægtning forhenværende tjenestetyende, nu understøttet af slægtningene.

 

Den 1. februar 1906 bor der ingen i vandmøllen, men i kirkebogen for den 20/5 1906 døbes Jens Oluf Hansen, født 10/4 1906. Forældre var Ludvig Peter Hansen, fodermester og hustru Maria Lovisa Olsdatter, 26 år . Kirkebogen afslører at de blev viet i Allinge 20/2 1906. Her er følgende oplysninger:

Ludvig Peter Hansen, ungkarl og fodermester, Hammersholm, f. i Bodilsker 30. jan. 1871, døbt 5/2, konfirmeret i Nexø 12/4 1885. Forældre Husmand Jens Peter Hansen (død) og hustru Bodil Kirstine Hansen, Bodilsker. Faddere: Maria Lovisa Olsdatter, Pige, Hammersholm, Født i Förkärla forsamling, Blekinge län 11. juni 1879, døbt og konfirmeret. Forældre Husmand Olof Månsson og hustru Hedvig Svensdottir, Förkärla, Sverige (Begge døde)

;

I folketællingen i1911 bor følgende i Vandmøllehuset: Hans Peter Nielsen Skøtt f. 3/5 1888 i Jylland, fodermester og tilflyttet 1910, Eda Marie Skøtt f. 15/1 1886 f. i Tyskland, husmoder, Hans Peter Skøtt, f. 28/11 1904 barn f. i Tyskland, Peter Otte Skøtt , f. 5/11 1909 i Jylland

Folketællingerne i 1921 og 1925 er det ingen vandmølle nævnt. Sandsynligvis er den revet ned.

Huset var sandsynligvis ikke oprindelig beregnet til beboelse, men med den store indvandring i forbindelse med stenindustriens udvikling i slutningen af 1800-tallet, kunne det faldefærdige møllehus bruges til bolig. Møllen var sandsynligvis ophørt med at fungere omkring 1880, hvor der var gode vindmøller både i Allinge og Sandvig.

Møllehuset kunne altså benyttes til bolig for de fattige stenarbejdere eller for tjenestefolk fra Hammersholm, der var kommet i ulykkelige omstændigheder. For ikke det eneste tilfælde, der er nævnt kirkebogen!

Tilbage til billedet. Personerne er velklædte og tilhører sandsynligvis ikke gruppen fattigfolk og indvandrede svenske stenarbejdere, og dermed heller ikke det gamle hus beboere.

Fotograf Alfred Kjøller kan være tilkaldt på en specialopgave: Denlig at forevige Hammersholms vandmølles ”sidste dage” inden nedrivningen og hvem bør i så fald fotograferes? Nemlig: Hammersholms ejer og familie.

Folketællingen 1916 har følgende beboere i 1916: Hans Christian Sommer (f. 15/7 1879),Karen Sommer (f. 16/5 1880), Hans Jørgen Sommer (f. 4/2 1909), Kirsten Margrete Sommer (F. 12/4 1910) og Gunhilde Birgitte Sommer (f. 26/2 1912).

Jamen, der er et fjerde barn? I kirkebogen for 4. januar 1918 døbtes proprietær Hans Christian Sommers datter Gudrun Dorthe Sommer (f. 27/1 1918). Proprietærens hustru hedder Karen Grønbech (37 år). Viet ¼ 1908.

Mon dette yngste barn er godt et år gammelt? Altså må billedet være taget i foråret 1919, og anledningen er sandsynligvis, at den gamle vandmølle skulle reves ned?

———————

Efterfølgende har jeg modtaget korrektion fra Jens Riis Jørgensen:

Hej Jesper. Jeg har kikket på dine resonnementer om dette skønne foto på din blog, som jeg desværre stadig ikke kan finde ud af at kommentere på. Det er igen et vigtigt billede, men oplysningerne stemmer ikke. Fotograf Bendt Kjøller fotograferede på Hammersholm og ved Hammershus i slutningen af 1890’erne og starten af 1900-årene, og han døde i 1908. Så er der oplysninger om, at et foto i museets arkiv skulle være fra 1902 og taget af hans søn Alfred Kjøller, men han fotograferede først senere. Du prøver at føre bevis for, at ovenstående foto med de fire børn skulle være taget i 1919, hvilket dog ikke passer med oplysningerne om familien Sommer på Hammersholm. Hans Jørgen var ældste søn, født 1909, mens drengen er næstyngst på fotoet. Familien havde dog ikke kun fire men i alt syv børn, hvoraf jeg har kendt to. Jeg talte med Hans Jørgen i 1982 i forbindelse med opmåling af Hullegård, der havde ligheder med Hammersholm, hvor bygherreinden for Hullegård var vokset op. Jeg talte i 1983 med hans søster Hedvig Holm og fik en bog, og da levede endnu 4 af børnene (et par blev ikke gamle). Jeg har aldrig set det fine foto før og jeg ved ikke, hvordan Hedvig så ud som barn, men hun blev født i 1916, så hvis hun var 8 år på billedet og hendes søster Gudrun f. 4. jan. 1918, som du har slået op i Kb, var 6 år, deres bror Torben f. 1920 var 4 år og lillesøsteren Inge f. 1921 var 3 år – ja, så er fotoet fra 1924 og ikke 1919. Vandmøllen blev ombygget til bolig for fodermestre og stenhuggere og eksisterede også i 1924 som sådan. I 1931 var den endnu ikke revet ned. Se også geodætisk kort. Står der bagpå fotoet at det er familien Sommer, er det sjovt.

_____

13. marts 2021 fik jeg en mail fra Annette Ledskov Thiim, hvor der var vedhæftet dette billede:

Hammersholm gamle Vandmølle o. 1915. Fotograf: Carl Chr. Andersen

I tillæg til de beboere, som du nævner i din artikel kan jeg fortælle at min farfar var ansat som fodermester på Hammersholm og flyttede ind i møllehuset omkring 1915. Han hed Jens Peter Petersen og min farmor hed Kristine Petersen (senere navneændring til Ledskov).
De flyttede ind sammen med deres 2 første børn, som på der tidspunkt har været ca. 2 og 5 år (Gunnar født i 1913 og Jakobine født i 1910). Det er pga. børnenes alder, at jeg gætter på at det er taget i 1915.