Nielsine Mikkelsens aner og efterkommere samt Klintebygårdenes historie af Aage Kure