1899 Fortegnelse over Landejendommene paa Bornholm