Substitut Galschiøt i Klemensker

1703 Aaker kirkebog Degnegården brændte i Klemensker

1703 Aaker kirkebog

12. februar 1706 mødte sognedegn Peder Jacobsen Vejer fra Klemensker på Tinget og efterlyste datteren Sille Maries mand Peder Jensen Galschiøt. Han forsvandt otte dage efter brylluppet i 1703.

At en mand forlader sin ægteviv efter få dage var mystisk. I Aakirkeby kirkebog tilføjes en ekstra dimension til historien. Her står at Galschiøt, der var substitut, altså hjælpedegn, blev gift med degnens datter den 16. september 1703, dagen efter at degnegården brændte. Brand, ægteskab og forsvindingsnummeret har været mærkværdige tilfælde, der må have virket ansporende på folks fantasi.

Rygter og sladder har været i omløb og nu ville sognedegnen efterlyse folk, der “udførligt og sandfærdigt” kunne forklare, hvorfor svigersønnen forsvandt og hvor han eventuelt kunne befinde sig. Ingen på tinget vidste noget, undtagen Esper Madsen fra Klemensker, der fortalte, at hans kvinde Ellen Kirstine for nogen tid siden havde været i København. Her havde hun mødt Galschiøts søster, som fortalte, at hendes broder havde ladet sig hverve som soldat, men rømte for at tage til Sverrig. Her havde han deltaget i krigen og var død.

Degnen Peder Jacobsen Vejer kunne nu få et tingsvidne, som kunne bruges, når datteren skulle giftes med en ny mand.

Læs Nørre Herreds Tingbog på min hjemmeside