Kommissioner vedr. udmarken

Rentekammerets bornholmske kommissioner

I gennem 1700-tallet nedsatte Rentekammeret flere kommissioner for at løse ejerforhold og skattefastsættelse for den bornholmske udmark og strandmark. Landstingsdomme i 1715 og 1716 fastslog at udmarken tilhørte kongen (staten) og det ville bønderne ikke acceptere at miste rettigheden over udmarksjordene, som de havde  brugsretten til i , hvorfor der sendte en række deputationer til København og afleverede adskillige ansøgninger (supplikker) til kongen.
Breve til Rentekammeret, udskrifter af domme og dokumenter er bevarede og er en vigtig kilde til Bornholms udmarks historie, hvorfor jeg har fotograferet materialet og gør dem tilgængelig her.

1714-1721

Rentekammeret, Breve og dokumenter vedr. kommissionen af 1718 28. dec. ang. udmarksjorderne på Bornholm. Løbenummer: 361.57

1723-1724

Rentekammeret, Breve og dokumenter vedr. kommissionen af 1723 20. sep. ang. udmarksjorderne på Bornholm.
Løbenummer: 361.58